JIAN JU
JIAN JU
Member
  • Job Title: HEAD OF GLOBAL CONTENT ACQUISITION AND PARTNERSHIP
  • Company: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD
  • Country: China