Chen Xi Yuan [Love And Destiny]

PR China

Synopsis

This is a love story between God of War Jiu Chen, and a young fairy maiden named Ling Xi. Ling Xi accidentally awakens Jiu Chen, who had been sleeping for fifty thousand years after he sealed the demon lord away.

Program Information

Zhejiang Huace Film & TV Co.,Ltd. / Croton Cultural Media Co., Ltd. / Gcoo Entertainment Co. Ltd. / Beijing IQIYI Science & Technology Co., Ltd.

This is the 1st nomination for iQIYI, and the 1st nomination for a Chinese Telenovela.

Executive Producer(s): Fang Ying

Director(s): Lam Yukfan

Producer(s): Jiang Luyan, Su Li

Writer(s): Zhao Na, Chen Liwen, Jiang Yuehua

Principal cast: Chang Chen, Ni Ni, Li Dongxue, Zhang Zhixi, Li Jiaming